ข่าวอุตสาหกรรม

การแนะนำชิปไอซี

2022-08-17
วงจรรวม หรือที่เรียกว่าชิปไอซี,ตามหน้าที่ โครงสร้างที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็นวงจรรวมแอนะล็อก ดิจิตอลวงจรรวมและวงจรรวมดิจิตอล/โหมดไฮบริดสามประเภท
ชิปไอซีสามารถแบ่งออกเป็นทีวีพร้อมวงจรรวม, เครื่องเสียงพร้อมวงจรรวม, ดีวีดีพร้อมวงจรรวม, เครื่องบันทึกวิดีโอพร้อมวงจรรวม, คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) พร้อมวงจรรวม, คีย์บอร์ดพร้อมชิปไอซีวงจรรวม, การสื่อสาร, กล้องที่ใช้วงจรรวม, วงจรรวมการควบคุมระยะไกล, วงจรรวม, สัญญาณเตือนภาษาพร้อมวงจรรวมและวงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชันทุกชนิด
IC chips